Intensivvården status och uppskattningar

Här visar vi det aktuella läget för intensivvården. Staplarna visar nya Covid-19-patienter den dagen och kurvorna visar hur många som är inlagda just nu, dels p.g.a Covid-19 och dels totalt. Den streckade linjen visar hur många intensivvårdsplatser Sverige har totalt just nu. Datan om intensivvårdsplatser samt totalt antal inlagda kommer från Socialstyrelsens rapporter på dagliga presskonferenser och kan därför ha vissa glapp då all informationen inte alltid kommuniceras ut dagligen. Som synes har vi inte heller komplett information från början.

Källa dödsfall: platz.se (senaste uppdatering: )
Källa intensivvård: Svenska intensivvårdsregistret (senaste uppdatering: ) samt Socialstyrelsen (senaste uppdatering: ).

Något annat du vill se?

Hör av dig...

Meny

Om sajten

Varje dag får vi nya siffror från Folkhälsomyndigheten och på nyheterna men ofta utan att de sätts in i en kontext. Här försöker vi presentera aktuell data om Covid-19 som kan vara intressant ur ett svenskt perspektiv med hjälp av grafer som ger en bra kontext och kan ge en oss en uppfattning om hur läget faktiskt ser ut.

Var noga med att läsen texten till varje sektion för att förstå vad det är vi försöka visa och varför. Observera också att flera av graferna visas i logaritmisk skala, vilket gör att en exponentiell ökning ser ut som en rät linje, så håll alltid ett öga på y-axeln i graferna och växla själv mellan linjär/logaritmisk för att få en bättre känsla för datan. Kolla också in videon längst ned på sidan.

Källor: Johns Hopkins CSSE, Folkhälsomyndigheten, Svenska intensivvårdsregistret samt platz.se