Sjukdomsfall globalt jämfört med Sverige

OBS! Använd de här graferna med förnuft. Strategin för hur man testar skiljer sig avsevärt mellan olika länder så antal diagnostiserade fall är inte ett säkert sätt att avgöra hur stor spridningen är i ett land. Det går dock att använda graferna för att se vilken fas ett land befinner sig i och om kurvan verkar börja plana ut. Även detta är dock förknippat med vissa problem då sättet man testar på kan ändras över tid inom länderna.

De här graferna börjar på dagen då ett land hade 100 sjukdomsfall, alternativt 40 fall per 1 miljon invånare. Grafen som visar per dag använder ett 7-dagarssnitt.

Källa svenska dödsfall: platz.se (senaste uppdatering: )
Källa övriga länder: Johns Hopkins CSSE (senaste uppdatering: )

Sjukdomsfall i Sverige jämförelse regioner

Det är som sagt svårt att jämföra antal sjukdomsfall mellan länder men inom Sverige kan det ändå finnas en poäng med det eftersom testningstrategin är någorlunda lika i hela landet. Använd därför dessa kurvor för att se i vilket stadie i smittspridningen en viss region är. Du kan använda den tredje grafen för att se om kurvan har börjat plana ut än, vilket vi kan förvänta oss att se i kurvorna över sjukdomsfall ett antal veckor innan de syns i kurvorna över dödsfall. I de här graferna börjar vi på dagen när regionen hade 20 sjukdomsfall, eller 40 per miljon invånare.

Källa: platz.se (senaste uppdatering: )

Något annat du vill se?

Hör av dig...

Meny

Om sajten

Varje dag får vi nya siffror från Folkhälsomyndigheten och på nyheterna men ofta utan att de sätts in i en kontext. Här försöker vi presentera aktuell data om Covid-19 som kan vara intressant ur ett svenskt perspektiv med hjälp av grafer som ger en bra kontext och kan ge en oss en uppfattning om hur läget faktiskt ser ut.

Var noga med att läsen texten till varje sektion för att förstå vad det är vi försöka visa och varför. Observera också att flera av graferna visas i logaritmisk skala, vilket gör att en exponentiell ökning ser ut som en rät linje, så håll alltid ett öga på y-axeln i graferna och växla själv mellan linjär/logaritmisk för att få en bättre känsla för datan. Kolla också in videon längst ned på sidan.

Källor: Johns Hopkins CSSE, Folkhälsomyndigheten, Svenska intensivvårdsregistret samt platz.se